Struktura stránek

KONSONANTY
Aspirace
Silná až velmi silná aspirace [ʰ]
na začátku přízvučné slabiky
[pʰ]
před vokálem
před [l]
před [r] [n]
[tʰ]
před vokálem
před [r] [m]
[kʰ]
před vokálem
před [l]
před [r]
před [n] [m]
na konci slova před pauzou
v sufixu -keit [kʰai̯t]
Středně silná až slabá aspirace []
před nepřízvučným vokálem
na konci slova před pauzou
[s][ʃ] + [p][t][k] v téže slabice
[p]
[t]
[k]
uvnitř slova před konsonantem
na konci slova bez pauzy
[p] [t] [k] bez aspirace
[ps] [pʃ] [ks] [kʃ] v jednom morfému
homorgánní explozivy
bilabiální explozivy [p͡p] [p͡b̥]
alveolární explozivy [t͡t] [t͡d̥]
velární explozivy [k͡k] [k͡g̊]
Explozivy v němčině a češtině
bilabiální explozivy [pʰ] [b̥]
alveolární explozivy [tʰ] [d̥]
velární explozivy [kʰ] [g̊]
[pʰ] [p] [b̥] [b]
[tʰ] [t] [d̥] [d]
[kʰ] [k] [g̊] [g]
Ich-Laut [ç] a Ach-Laut [x]
[ç] po vokálech přední řady
[ç] po konsonantech
[ç] v sufixu -chen [çən]
[ç] v sufixu-ig [ɪç]
[x]
[ç] [x] v různých tvarech téhož slova
[çʃ]
[çz̥]
[ç] [x] ve slovních spojeních
Konsonantické a vokalické r [r] [ɐ]
Vokalické r slabičné [ɐ] a neslabičné [ɐ̯]
[ɐ̯] po dlouhém vokálu v téže slabice
[ɐ̯] [ɐ] v er-, ver- zer-
[ɐ̯] [r] v her-
[ɐ] v koncovém -er
výjimky: [eːɐ̯]
Konsonantické r [r]
[r] na začátku slova
[r] po [b̥] [pʰ]
[r] po [d̥] [tʰ]
[r] po [g̊] [kʰ]
[r] na začátku slabiky uvnitř slova
[ɐ̯] [r] po krátkém vokálu v téže slabice
[ɐ̯] [r] v různých tvarech téhož slova
kontrast [ar] [aɐ̯] [aː]
kontrast [ə] [ɐ]
Afrikáta [p͡f]
[p͡f] v iniciální pozici
[p͡f] v mediální pozici
[p͡f] ve finální pozici
[p͡fp͡f]
Velární nazála [ŋ]
[ŋ] ve finální pozici
[ŋ] v mediální pozici
[ŋ] vs. [ŋk]
ve finální pozici
v mediální pozici
[ŋt] vs. [ŋkt]
[n] vs. [ŋ]
[nk] vs. [ŋk], [ng] vs. [ŋ]
Laryngální frikativa [h]
[h] v iniciální pozici
[h] v mediální pozici
[h] vs. [ʔ] (ráz)
[h] ve složeninách
Asimilace znělosti – oslabená znělost
spojení homorgánních konsonantů
[p͡b̥]
[t͡d̥]
[k͡g̊]
[s͡z̥]
[b̥] [d̥] [g̊] [z̥] po neznělých konsonantech
[b̥] po neznělém konsonantu
[tb̥]
[kb̥]
[fb̥]
[sb̥]
[ʃb̥]
[çb̥]
[xb̥] 
[p͡fb̥]
[t͡sb̥]
[d̥] po neznělém konsonantu
[pd̥]
[kd̥]
[fd̥]
[sd̥]
[ʃd̥]
[çd̥]
[xd̥]
[p͡fd̥]
[t͡sd̥]
[g̊] po neznělém konsonantu
[pg̊]
[tg̊]
[fg̊]
[sg̊]
[ʃg̊]
[çg̊]
[xg̊]
[p͡fg̊]
[t͡sg̊]
[z̥] po neznělém konsonantu
[pz̥]
[tz̥]
[kz̥]
[fz̥]
[ʃz̥]
[çz̥]
[xz̥]
[p͡fz̥]
[t͡sz̥]
Frikativy – obtížnější kombinace
[fv̥]
[sʃ]
[ʃz̥]
[sç]
[çʃ]
[çz̥]
Koncové -en, -el, -em
koncové -en
po frikativách: [n̩] [ən]
po afrikátách: [n̩] [ən]
po explozivách
koncové -el
[l̩]
[əl]
koncové -em
[m̩]
[əm]
VOKÁLY
i-ové vokály [iː] [ɪ]
v iniciální pozici
v mediální pozici
ve slovních spojeních
e-ové vokály [eː] [e] [ɛ] [ɛː] [ə]
POZNÁMKA
[ɛ]
v předponách emp-, ent-:
v předponách er-, ver-, zer-
v předponě her-
[eː] / [ɛː] 
v iniciální pozici
v mediální pozici
ve finální pozici
[eː]
v iniciální pozici
v mediální pozici
ve finální pozici
[e]
[ə]
v předponě ge-
v předponě be-
v koncovkách a příponách
v koncovkách préterita
v koncovém -en
po vokálech
po sonorách
v sufixu -chen
po explozivách
[eː] – [eː] / [ɛː] – [ɛ]
[eː] [ɛ] [ɛː] [ə] ve slovních spojeních
a-ové vokály [a] [aː]
POZNÁMKA [a]
POZNÁMKA [aː]
[a] [aː] ve slovních spojeních
o-ové vokály [oː] [ɔ]
POZNÁMKA [oː]
[oː]
v iniciální pozici
v mediální pozici
[oː] [ɔ]
v iniciální pozici
v mediální pozici
[o] (přízvuk na druhé slabice)
[oː] [ɔ] ve slovních spojeních
u-ové vokály [uː] [ʊ]
POZNÁMKA [uː]
POZNÁMKA [ʊ]
[uː] [ʊ]
v iniciální pozici
v mediální pozici
[uː] [ʊ] ve slovních spojeních
ü-ové vokály [yː] [ʏ]
POZNÁMKA [yː]
[ʏ]
[yː]
v iniciální pozici
v mediální pozici
[ʏ] [yː]
[iː] [yː]
[ɪ] [ʏ]
[ʏ] [yː] [ɪ] [iː] ve slovních spojeních
ö-ové vokály [øː] [œ]
POZNÁMKA [øː]
POZNÁMKA [œ]
[œ]
v iniciální pozici
v mediální pozici
[øː]
v iniciální pozici
v mediální pozici
[œ] [øː]
v iniciální pozici
v mediální pozici
[eː] ([eː] / [ɛː]) [øː]
[ɛ] [œ]
[œ] [øː] [ɛ] [eː] ve slovních spojeních
Vokalické r neslabičné [ɐ̯] a slabičné [ɐ]
[ɐ̯] po dlouhém vokálu v téže slabice
[iːɐ̯]
[eːɐ̯]
[eːɐ̯] také [ɛːɐ̯]
[aːɐ̯] [aːr]
[oːɐ̯]
[uːɐ̯]
[yːɐ̯]
[øːɐ̯]
[ɐ̯] [ɐ]
[r] [ɐ̯]
Diftongy
[ai̯]
v iniciální pozici
v mediální pozici
ve finální pozici
ve slovních spojeních
[au̯]
v iniciální pozici
v mediální pozici
ve finální pozici
ve slovních spojeních
[ɔy̯]
v iniciální pozici
v mediální pozici
ve finální pozici
ve slovních spojeních
[ai̯] [au̯]
[ai̯] [ɔy̯]
[au̯] [ɔy̯]
[ai̯] au̯] [ɔy̯] ve slovních spojeních
Tvrdý hlasový začátek, ráz [ʔ]
SLOVNÍ PŘÍZVUK
Slova s nepřízvučnými předponami
Slova s přízvučnými předponami
Slova s předponami nepřízvučnými a přízvučnými
Slova složená
přízvk na 1. komponentu
přízvk na 2. komponentu
Slova složená s hlavním a vedlejším přízvukem
Přízvuk dle slovního druhu
Předpona voll- s přízvukem a bez něj
Předpona un- s přízvukem a bez něj
Předpona miss- s přízvukem a bez něj
Jednotlivá slova s přízvukem na 2. či 3. slabice
Koncové -ei
Příklady změn významu při různém umístění přízvuku
PŘEJATÁ SLOVA
Přízvuk
na poslední slabice
ve slovech řecko-latinského původu
ve slovech z francouzštiny
na předposlední slabice
na třetí slabice od konce -iker
Různé umístění přízvuku
-ie přízvučné
nepřízvučné
přízvučné
nepřízvučné
-on
-os
-um
-us
Kvalita a kvantita vokálů
 TEXTY  
Brüder Grimm: Der Bauer und der Teufel
čteno běžně
čteno rychleji
Brüder Grimm: Hänsel und Gretel
Brüder Grimm: Die Sterntaler
Antoine de Saint-Exupéry: Der Kleine Prinz, Kapitel XII