Předpona miss- s přízvukem a bez něj

0 1.8079171407547567 misstrauen
1.8079171407547567 2.9443816638284455 Misstrauen
2.9443816638284455 4.453136289288342 misstrauisch
4.453136289288342 6.02067356249343 missachten
6.02067356249343 8.293602608640807 Missachtung
8.293602608640807 9.802357234100704 missbrauchen
9.802357234100704 11.761778825607065 Missbrauch
11.761778825607065 13.270533451066962 missbilligen
13.270533451066962 15.543462497214339 Missbilligung
15.543462497214339 17.032622906759173 missverstehen
17.032622906759173 18.658942827709453 Missverständnis
18.658942827709453 20.36888888888889 missverständlich