spojení homorgánních konsonantů

[p͡b̥]

[t͡d̥]

[k͡g̊]

[s͡z̥]