Laryngální frikativa [h]

[h] v iniciální pozici

[h] v mediální pozici

[h] vs. [ʔ] (ráz)

[h] ve složeninách