Asimilace znělosti – oslabená znělost

spojení homorgánních konsonantů

[b̥] [d̥] [g̊] [z̥] po neznělých konsonantech