[p] [t] [k] bez aspirace

[ps] [pʃ] [ks] [kʃ] v jednom morfému

homorgánní explozivy