Příklady změn významu při různém umístění přízvuku

0 3.134303647571422 steinreich X steinreich
3.134303647571422 6.623130063736626 blutarm X blutarm
6.623130063736626 9.275600907029478 August X August