Fonetické značky

Seznam fonetických značek

[iː] dlouhé zavřené i Biene
[i] krátké zavřené i*   [1] vital
[i̯] neslabičné i* Studium
[ɪ] krátké otevřené i bitte
[eː] dlouhé zavřené e See
[e] krátké zavřené e lebendig
[ɛ] krátké otevřené e Bett
[ɛː] dlouhé otevřené e spät
[ɛ̃] krátké otevřené nosové e* timbrieren
[ɛ̃ː]  dlouhé otevřené nosové e* Timbre
[ə]      redukované e, šva bitte
[a]      krátké (přední, světlé) a Sack
[aː] [ɑː] dlouhé (zadní, temné) a sagt
[ã]    krátké nosové a* Empire
[ãː]    dlouhé nosové a* Chance
[ɐ] vokalické r Vater
[ɐ̯] vokalické r neslabičné er
[ɔ] krátké otevřené o oft
[o] krátké zavřené o sobald
[oː] dlouhé zavřené o groß
[o̯] neslabičné o* Trottoir
[õ] krátké zavřené nosové o* Fondue
[õː] dlouhé zavřené nosové o* Fond
[ʊ] krátké otevřené u Luft
[u] krátké zavřené u* kulant
[uː] dlouhé zavřené u Buch
[u̯] neslabičné u* Linguist
[yː] dlouhé zavřené zaokrouhlené “ü“ kühl
[y] krátké zavřené zaokrouhlené “ü“* hybrid
[y̯] neslabičné zaokrouhlené “ü“* Etui
[ʏ] krátké otevřené zaokrouhlené “ü“ Küste
[øː] dlouhé zavřené zaokrouhlené “ö“ Öl
[ø] krátké zavřené zaokrouhlené “ö“* Ökonomie
[œ] krátké otevřené zaokrouhlené “ö“ Löffel
[ø̃ː] dlouhé zavřené zaokrouhlené nosové “ö“* Lundist
[ø̃] krátké zavřené zaokrouhlené nosové “ö“* Parfum
[p] bilabiální explozíva neznělá Punkt
[b] bilabiální explozíva znělá Bett
[t] alveolární explozíva neznělá Tisch
[d] alveolární explozíva znělá du
[k] velární explozíva neznělá kalt
[g] velární explozíva znělá grob
[v] labiodentální frikativa znělá wo
[f] labiodentální frikativa neznělá von
[s] alveolární frikativa neznělá was
[z] prealveolární frikativa znělá Esel
[ʃ] postalveolární frikativa neznělá schon
[ʒ] postalveolární frikativa znělá* Genie
[ç] palatální frikativa neznělá (tzv. Ich-Laut) ich
[j] palatální frikativa znělá ja
[x] velární frikativa neznělá (tzv. Ach-Laut) auch
[h] laryngální frikativa neznělá Haus
[p͡f] labiodentální afrikáta neznělá Pferd
[t͡s] alveolární afrikáta neznělá zehn
[t͡ʃ] postalveolární afrikáta neznělá tschechisch
[d͡ʒ] postalveolární afrikáta znělá* Gin
[m] bilabiální nazála (sonora) mit
[n] alveolární nazála (sonora) noch
[ŋ] velární nazála (sonora) lange
[l] alveolární laterála / laterální aproximanta (sonora) Loch
[r] alveolární vibranta (sonora) Ruhe
[ʀ] uvulární vibranta (sonora) Ruhe
[ʁ] uvulární frikativa znělá Ruhe
[ɾ] alveolární švih (jednokmitná alveolární vibranta) Ruhe
Seznam fonetických diakritických značek
ˈrei slovní přízvuk hlavní Braueˈrai, daˈzu
ˌschrank slovní přízvuk vedlejší ˈBücherˌschrank
[ʔʊ] ráz (tvrdý hlasový začátek) ʔumʔarmen
[kʰ] silná aspirace u neznělých exploziv ein reide
[pᶜ] střední až slabá aspirace u neznělých exploziv lebᶜtᶜe
[ɐ̯] neslabičnost vokálu wir
[l̩] slabičnost konsonantu Nebel
[d̥] [g̊] oslabená znělost nenapjatého konsonantu das große
[ã] nosovost vokálu Empire
[o̞:]  příliš otevřená výslovnost (“česká”)
[1] Hlásky označené hvězdičkou se v němčině vyskytují pouze ve slovech přejatých.