Frikativy – obtížnější kombinace

[fv̥]

[sʃ]

[ʃz̥]

[sç]

[çʃ]

[çz̥]