i-ové vokály [iː] [ɪ]

v iniciální pozici

v mediální pozici

ve slovních spojeních