Vokalické r slabičné [ɐ] a neslabičné [ɐ̯]

[ɐ̯] po dlouhém vokálu v téže slabice

[ɐ̯] [ɐ] v er-, ver- zer-

[ɐ̯] [r] v her-

[ɐ] v koncovém -er

výjimky: [eːɐ̯]