na začátku přízvučné slabiky

[pʰ]

před vokálem

před [l]

před [r] [n]

[tʰ]

před vokálem

před [r] [m]

[kʰ]

před vokálem

před [l]

před [r]

před [n] [m]