Silná až velmi silná aspirace [ʰ]

na začátku přízvučné slabiky

na konci slova před pauzou (je-li poslední slabika přízvučná a vokál krátký)

v sufixu -keit [kʰai̯tᶜ]